Implantaten

Implantaten (kunstwortels) zijn tegenwoordig een prachtige manier om:

  • Verloren gegane tanden en kiezen te vervangen.
  • Een los kunstgebit stevig vast te zetten

In principe kunnen de implantaten hier in onze praktijk worden geplaatst. Al in 1988 plaatsten wij de eerste implantaten, toen nog van een totaal andere orde als heden ten dage. Als u geinteresseerd bent vertellen we u graag de verschillen tussen toen en nu. Overigens functioneren veel van de toen geplaatse implantaten nog steeds prima.

Het bij ons tot nu nu standaard gebruikte implantaat van marktleider Straumann is gemaakt van titanium/zirkonium (onverwoestbaar!) of pure keramiek. Sinds kort hebben we de mogelijkheid tot het plaatsen van een erg kort implantaat van een ander topmerk (Zimmer), dat kan worden gebruikt wanneer er erg weinig bothoogte is, maar wel voldoende breedte. Dat is dan wel nodig, omdat het Zimmerimplantaat dikker is. De houvast moet uit de lengte of uit de breedte komen.

De ontwikkelingen staan niet stil en er wordt vanaf nu een derde merk aan de mogelijkheden toegevoegd. Het z.g. Any Ridge implantaat. Dat is weer totaal iets anders dan de beide voorgaande merken en de voordelen zijn o.a. dat het vaak meteen na het implanteren voorzien kan worden van een noodvoorziening.  Bij de andere merken moet doorgaans 2 tot 3 maanden worden gewacht voordat ze mogen worden belast. Het Any Ridge implantaat heeft ook nog andere sterke punten, maar dat voert hier een beetje ver om te beschrijven. We kunnen dat beter mondeling uitleggen.

Op verzoek is het plaatsen van een ander merk mogelijk, mits het ook wel een A-merk is. Er verschijnen wekelijks implantaatsystemen op de markt, ook soms veel goedkopere dan de genoemde A- merken, maar soms verdwijnen ze ook weer snel en dan zit je met de continuiteit van de levering van de onderdelen. Wij zijn daarom zeer terughoudend met het plaatsen daarvan.

De procedure is als volgt

  1. Eerst is er een vooronderzoek, waarbij bepaald wordt aan de hand van foto’s en eventuele afdrukken hoe hoog en hoe breed de kaak is waar het implantaat moet komen. Zo kunnen we de lengte en breedte van het implantaat bepalen.
  2. Vervolgens wordt er in een latere zitting, uiteraard onder verdoving, een sneetje in het tandvlees gemaakt en met een paar speciale boortjes een gaatje in de kaak geboord.
  3. Daarna wordt het exact passende implantaat in dat gaatje geschroefd en wordt het tandvlees gehecht om het deel van het implantaat dat nog boven de kaak uitsteekt.
  4. Daar komt dan nog een schroef op om het implantaat af te sluiten en zo moet het minimaal een maand of twee vastgroeien. In de bovenkaak nog iets langer. Van die schroeven in de mond hebt u in die vastgroeitijd geen enkele hinder.
  5. Na die vastgroei periode zit het implantaat geheel vergroeid met de kaak en kan er een kroon op gemaakt worden of een houvast voor een prothese of iets dergelijks. Dat noemen we de "supra-structuur".

Te weinig kaakvolume?

Als uit het vooronderzoek blijkt dat er te weinig kaakbot aanwezig is om implantaten in te kunnen plaatsen, dan zijn er tegenwoordig steeds modernere technieken om dat kaakvolume te vergroten. In sommige gevallen kan er zelfs gelijktijdig met deze vergroting van het kaakbotvolume het implantaat worden geplaatst, zodat er geen tweede operatie nodig is.

De beschrijving lijkt misschien enigszins eng, maar in de praktijk blijkt dat er maar heel weinig napijn optreedt na deze procedure. Vaak is paracetamol niet eens nodig.

Voortanden 

Bij voortanden speelt de esthetiek uiteraard een grote rol. Vroeger namen we genoegen met een implantaatkroon, die mooi van kleur, vorm en stand was. Tegenwoordig is dat volstrekt onvoldoende, maar letten we ook in hoge mate op de vorm van het tandvlees,dat er mooie papillen gevormd worden, dat zijn de puntjes tandvlees die je tussen de tanden ziet en dat de rondingen van het tandvlees overal op dezelfde hoogte zit, zodat niet de ene tand langer lijkt dan de andere.

De techniek om dit te bereiken kunnen we u uitgebreid in onze praktijk laten zien.

Voor Ondertandjes zijn, door de geringe ruimte, en het vaak volledig verdwenen kaakbotvolume en de risico's, implantaten soms niet de verstandigste keus. Dan kan het beter zijn om naar een mooi alternatief te kijken.

Risico's

Ter hoogte van de kiezen in de bovenkaak zit de neusbijholte en in de onderkaak loopt tot ongeveer de hoektand de zenuw die de tanden verzorgt en de helft van de onderlip.

Beide structuren moeten worden ontzien, en als de diagnostiek, voorafgaande aan de behandeling, goed is gedaan, dus het bepalen van lengte en dikte van het implantaat, zodanig dat we altijd in veilig gebied blijven, met in acht nemen van de contra-indicaties, dan is eigenlijk het enige risico dat overblijft: het door het lichaam afstoten van het implantaat. In een heel klein aantal gevallen komt dat voor en de oorzaak er van is meestal onbekend. Als het voor komt, dan is het veelal binnen een maand na plaatsing. Wij hebben dat in de 30 jaar dat we ons met implantologie bezig houden hooguit drie keer meegemaakt.

Er is dan helemaal geen man overboord,het implantaat kan er zo uit, er blijft dan een wondje over dat weer volledig dichtgroeid, vergelijkbaar met een kies die eruit is gehaald.

Na een paar maanden kan er vervolgens opnieuw worden geimplanteerd en dat kost de patient dan helemaal niets.( 100% garantie)

En de kans dat het dan weer wordt afgestoten is nihil, wij hebben dat in ieder geval nog niet meegemaakt,

Een ander risico op lange termijn is dat de positie van het implantaat na vele jaren relatief iets hoger lijkt te komen dan de beide natuurlijke buur-kiezen.

Dat heeft te maken met het feit dat natuurlijke kiezen in de loop van de tijd iets doorgroeien, terwijl het implantaat star op zijn plek blijft staan. De kroon op dat implantaat kan dan iets korter gaan lijken. 

Dit fenomeen doet zich meer voor bij implantaten die op relatief jonge leeftijd zijn geplaatst.

Als dat storend wordt is dat altijd op te lossen door een nieuwe kroon te maken, maar dat is dus pas na vele jaren aan de orde.

Als er verder vragen zijn stel ze gerust, op de praktijk of telefonisch.

Stel een vraag