kroon

Een kroon is een kapje, dat uit verschillende materialen kan bestaan dat over een geprepareerde kies wordt geplaatst. Er wordt dus wat van de kies rondom en bovenop weggehaald en wat er weg is wordt vervangen door het materiaal van de kroon. De kies wordt daarmee behoorlijk versterkt.

 

Wanneer is een kroon nodig?

Als er een hele grote vulling in een kies zit, dus weinig meer van de kies zelf staat, dan is zo’n kies erg verzwakt. Wat er nog van de kies over is is erg dun geworden en kan gemakkelijk afbreken. Het kan dan verstandig zijn om dat te voorkomen door middel van een kroon. Soms komt dan de (begrijpelijke) vraag: “maar kan ik dan niet net zo goed wachten tot het echt afbreekt?”  Het antwoord is dat je niet kan voorspellen hoe het dan afbreekt. Met geluk is het gunstig, boven het tandvlees afgebroken, met pech zit de breuk diep onder het tandvlees. In het laatste geval is dan ook een kroon niet meer mogelijk en moet de kies als verloren worden beschouwd. Je bent dus een beetje van het geluk afhankelijk als je te lang wacht en dat kun je beter voor zijn.

Een andere duidelijke reden om een kroon te plaatsen is als er een wortelkanaalbehandeling aan een kies is gedaan. De kies is dan toch ook wel verzwakt en het is verstandig om ook op zo’n kies een kroon te plaatsen.

Is een kroon altijd te verkiezen boven een vulling?

Nee, dat kun je zo niet zeggen. Hier is enige uitleg op zijn plaats.

Voor een goede kroon is het nodig dat er, ook na het beslijpen, nog voldoende van de oorspronkelijke kies staat.

Wat er nog staat wordt Ferule genoemd.

Als er onvoldoende Ferule staat, dus zo dat wat er nog staat alleen maar uit vulmateriaal bestaat, dan kun je er op wachten dat de toekomstige kroon met vulmateriaal en al, afbreekt. De kies is dan dus door de het beslijpen alleen maar zwakker geworden.

Dus als de kies alleen maar bestaat uit 2 dunne wandjes en daartussen een hele grote vulling , dan verzwak je een kies als je die 2 dunne wandjes ook nog weg boort. Als u verdere interesse in dit onderwerp heeft kan ik het beter op de praktijk met een tekening verduidelijken.

Bruggen bouwen

Als er ergens een tand of kies ontbreekt dan kan dat gat in de gebitsboog worden opgevuld met een brug. U moet zich dan voorstellen dat op de tanden aan weerszijden van het gat een kroon komt (zie de tekst hierboven) en dat de ontbrekende tand daartussen geplakt zit. We spreken hier van een 3-delige brug (2 kronen en een kunstkies). Een brug kan echter ook uit veel meer delen bestaan, tot zeer uitgebreide constructies.

Heeft u vragen over kronen of bruggen? Wij informeren u graag.