Second opinion

In de tandheelkunde is het, net als op vele andere gebieden, zo dat er meerdere wegen naar Rome leiden.
Soms kan het dan nuttig zijn om bij een collega tandarts eens te vragen wat zijn mening is op een bepaald terrein, de second opinion. Een goede, waardevolle second opinion is er een die niet beïnvloed wordt door het eigen belang van de tandarts, wiens tweede mening wordt gevraagd. Met name voor pas gevestigde jonge tandartsen, die veel nieuwe patiënten nodig hebben, kan het aantrekkelijk zijn om een mening te geven die de mensen meer convenieert, puur om iemand binnen te halen. Voorbeeld: de eigen tandarts zegt dat een kies er uit moet, iets waar de patiënt tegenop ziet. Vervolgens gaat hij elders een second opinion halen en daar wordt gezegd:” och mevrouw ,ik kan die kies nog wel weer repareren hoor. Met een kroon of iets dergelijks. Maakt u maar een afspraak.” En binnen is de patiënt. Is dit een betrouwbare second opinion? Uiteraard niet. De patiënt vindt het weliswaar op dat moment prima, want die zag toch al op tegen het trekken van de kies, waardoor hij/zij zich niet meer afvraagt of er dan geen kroon gemaakt wordt op een veel te zwakke basis. Ook vraagt de patiënt zich dan niet meer af waarom de eigen tandarts eigenlijk niet heeft geadviseerd om er nog een kroon op te vervaardigen. Dat zou hem natuurlijk alsnog wel gevraagd kunnen worden.

Hoe dan ook: een second opinion is alleen betrouwbaar en objectief, wanneer de mijnheer of mevrouw vervolgens niet wordt aangenomen als patiënt in de praktijk die de second opinion geeft. Anders is de mening niet onafhankelijk en dus onbetrouwbaar.

In onze praktijk hebben we als beleid dat wanneer zich iemand meldt voor een second opinion, dat hij/zij dan niet als patiënt wordt aangenomen. Er wordt een onafhankelijk verslag gemaakt en indien gewenst ook aan de eigen tandarts gestuurd. De uitkomst van zo’n second opinion kan dus best zijn dat de eigen tandarts het bij het rechte eind heeft. Maar het kan ook zijn dat er iets anders uit rolt, waarbij de voor en nadelen uitgebreid besproken worden, plus eventuele financiële consequenties van alle mogelijkheden.